Zautomatyzowanie urządzenia VSA

width=300System wczesnego ostrzegania położniczego wywołany dokładnym pomiarem ciśnieniem krwi i tętna jest ważny dla wszystkich ustawień. Jednostki macierzyńskie w krajach o wysokim dochodzie często polegają na niezatwierdzonych urządzeniach do pomiaru ciśnienia krwi i tablicach wczesnego ostrzegania. Biorąc pod uwagę dużą liczbę kobiet oraz częstość pomiaru ciśnienia tętniczego i tętna w dobrze wyposażonych jednostkach trzeciorzędnych, badany jest potencjał w pełni zautomatyzowanej wersji urządzenia. W pełni zautomatyzowane urządzenie VSA byłoby bardziej odpowiednie dla ustawień z bogatymi zasobami (i wieloma ustawieniami poziomu urządzeń LMIC), w których zasilanie i koszty są mniejszym problemem. Obecne urządzenie VSA, o niskim zapotrzebowaniu na moc i niskim koszcie, pozostanie odpowiednie dla ustawień o niskim poborze mocy.
[więcej w: pgf urtica, szpital wieliszew, kaszel szczekający ]