Przedoperacyjna i pooperacyjna chemioradioterapia raka odbytnicy ad 8

Chociaż ta ostatnia hipoteza została jednoznacznie potwierdzona, nie można było wykazać statystycznie istotnej różnicy w częstości występowania odległych nawrotów lub w odsetku przeżycia wolnego od choroby lub całkowitego przeżycia. Biorąc pod uwagę, że odsetek wznów miejscowych po przedoperacyjnej chemioradioterapii i całkowitym wycięciu mezorektalnym wynosił tylko 6 procent, możliwe jest, że dalsze postępy w zapobieganiu odległym nawrotom mogą być osiągnięte dzięki skuteczniejszej chemioterapii. Faza i 2 prób przedoperacyjnej radioterapii z jednoczesną kapecytabiną i oksaliplatyną zostały zakończone przez naszą grupę.16 Ten schemat leczenia skojarzonego powinien być testowany w oparciu o standardową chemioradioterapię fluorouracylem w kolejnych badaniach. Wraz z rosnącym stosowaniem leczenia przedoperacyjnego u chorych na raka odbytnicy konieczne jest dokładne ustalenie stopnia zaawansowania, aby uniknąć niepotrzebnego leczenia nowotworów we wczesnym stadium. Szacuje się, że dokładność ultrasonografii endorektalnej wynosi od 67 do 93 procent dla oceny penetracji ściany-ściany i od 62 do 83 procent dla określenia stanu węzłowego.17 W naszym badaniu, ultrasonografia endorektalna była obowiązkowa dla oceny guza przed leczeniem. Read more „Przedoperacyjna i pooperacyjna chemioradioterapia raka odbytnicy ad 8”