Pomyślna alogeniczna transplantacja zubożonego w komórki T szpiku kostnego z blisko dopasowanych HLA niespokrewnionych dawców ad 10

Interesem związanym z projektowaniem tego badania była ocena wyników z niesparametryzowanymi fenotypowo, chociaż wciąż niezwiązanymi dawcami blisko dopasowanymi HLA . Ze względu na rozległy polimorfizm ludzkiego regionu HLA pewne niedopasowanie HLA będzie nieuniknione, jeśli niezwiązanych dawców należy zidentyfikować dla większości pacjentów, którzy ich potrzebują.15, 22, 58, 61 62 63 Aby wykazać pomyślne długoterminowe przeżycie z Niezgodne z HLA przeszczepy szpiku od niepowiązanych dawców i określenie wpływu niedopasowania na takie wyniki kliniczne jak przeszczep i GVHD były zatem ważne. Wyniki naszego badania pokazują, że zastosowano schemat zubożania komórek T, który obejmował względnie intensywną chemioradioterapię przedtransplantacyjną, dużą dawkę komórek szpiku kostnego, zubożenie limfocytów T CD3-dodatnich o wielkości 1,6 log10 i cyklosporynę po przeszczepie, może powodować szybkie odzyskiwanie szpiku i wysoką (94%) szybkość trwałego wszczepienia. 6-procentowa częstość występowania niewydolności przeszczepu jest większa niż zwykle obserwowana w przeszczepach z rodzeństwa porównywalnego z HLA1, 4, 6, 35, 42, 64, 65, ale porównywalna lub niższa niż w kilku seriach częściowo dopasowanych do HLA przeszczepów od pokrewnych dawców.4 5 6 7 8 9, 11, 32, 42, 43 Częstość występowania ostrej GVHD z trybem zmniejszania limfocytów T i cyklosporyną (46-procentowe prawdopodobieństwo ostrej GVHD stopnia II do IV) jest porównywalna do częstości GVHD historycznie obserwowane z przeszczepionymi limfocytami T przeszczepami genotypowo dobranymi pod względem HLA rodzeństwa 1, 4, 64 Wykazaliśmy wyraźny wpływ rozbieżności HLA na wynik, ponieważ częstość występowania ostrej GVHD stopnia II do IV była istotnie wyższa u pacjentów z niedopasowanymi HLA przeszczepami od niespokrewnionych dawców niż wśród biorców fenotypowo dopasowanych HLA przeszczepów od takich dawców (P <0,05). Biorąc pod uwagę ograniczoną liczbę pacjentów z grupy ryzyka, badanie miało niewystarczającą moc statystyczną do stwierdzenia, czy niedopasowanie miało podobny wpływ na przewlekłą GVHD i inne wyniki, chociaż obserwowano tendencje do bardziej rozległej przewlekłej GVHD i wyższej śmiertelności związanej z przeszczepem, a trzy przeszczepy niepowodzenia i dwa przypadki limfoproliferacyjnej choroby limfocytów B wystąpiły w niedopasowanych przeszczepach HLA. Wydaje się prawdopodobne, że wpływ na wielkość dopasowania między dawcą a biorcą będzie miał nie tylko wskaźnik GVHD i niepowodzenie przeszczepu, ale także odzyskanie kompetencji w zakresie odpowiedzi przeciwdrobnoustrojowej i odpowiednich funkcji immunoregulacyjnych. Negatywne skutki niedopasowania zostały również zasugerowane przez wyniki z częściowo dobranymi przeszczepami od członków rodziny, w których zwiększona niewydolność przeszczepu, 4 5 6 7 8 9, 11, 43 GVHD, 4 5 6 7 8 9 10 11, 42 infekcja, Obserwowano 4 5 6, 12 i nowotwór limfoproliferacyjny. 66, 67
Rozszerzenie regionalnych i krajowych rejestrów niepowiązanych dawców oraz poprawa współpracy między rejestrami powinny ułatwić znalezienie ściślej dopasowanych dawców dla pacjentów, którzy ich potrzebują. Prawdopodobieństwo dopasowania zależy od względnej częstotliwości typu HLA danego pacjenta w populacji dawcy. Ponieważ specyficzności i haplotypy HLA nie są rozkładane normalnie lub losowo, prawdopodobieństwo dopasowania będzie się znacznie różnić.15, 22 Dla pacjentów z typowymi haplotypami, mamy możliwość zidentyfikowania dawców najlepiej dopasowanych przez zaawansowane procedury histotypowania (tj. Dawcy fenotypowo dopasowani dla eksperymentalnie charakteryzowalnych polimorfizmów antygenów klasy I, 66 67 68 69 70 związanych z HLA determinant telomerowych, mikropolimorfizmów klasy 63, 71 klasy II, 37 38 39, 72 i innych markerów rozszerzonego haplotypu kompleksu 73 histokompatybilności) kilku kandydatów na dawców nominalnie pasowało do wstępnego typowania HLA.
Wyniki w tym badaniu oraz wyniki uzyskane w innych ośrodkach32 33 34, 58, 61, 65, 74 sugerują, że niespokrewnieni dawcy niedopasowani do pojedynczej determinanty A, B lub D mogą być odpowiednie dla wybranych pacjentów.
[podobne: kaszel szczekający, bart sulnowo, techkas ]