Wpływ skrócenia czasu pracy stażystów na poważne błędy medyczne w oddziałach intensywnej opieki medycznej ad 6

Długość pobytu i śmiertelność pacjentów nie różniły się istotnie pomiędzy tymi dwoma harmonogramami. Poważne medyczne błędy popełniane przez stażystów
Tabela 3. Tabela 3. Częstość występowania poważnych błędów medycznych. Stażyści popełniali o 35,9 procent więcej poważnych błędów medycznych w czasie tradycyjnego harmonogramu niż w harmonogramie interwencji (136,0 w porównaniu z 100,1 na 1000 pacjento-dni, p <0,001) (tabela 3). Read more „Wpływ skrócenia czasu pracy stażystów na poważne błędy medyczne w oddziałach intensywnej opieki medycznej ad 6”

Wpływ skrócenia czasu pracy stażystów na poważne błędy medyczne w oddziałach intensywnej opieki medycznej ad 5

Wszystkie testy statystyczne były dwustronne. Częstotliwość testów diagnostycznych i procedur na pacjenta dobowego została porównana pomiędzy dwoma harmonogramami, a rozkład przyjęto jako dwumianowy. Porównaliśmy stawki rozkazów leków na pacjenta dziennie pomiędzy dwoma schematami, przyjmując rozkład Poissona, ponieważ obecność częstości więcej niż jednego zamówienia na osobo-dzień wykluczała użycie rozkładu dwumianowego. Porównywaliśmy wskaźniki poważnych błędów medycznych związanych ze stażystami przypadającymi na pacjenta dziennie (dla wszystkich stażystów łącznie) i całkowitych poważnych błędów medycznych na pacjenta dziennie pomiędzy interwencją a tradycyjnymi schematami, zakładając dwumianowy rozkład. Wskaźniki wszystkich poważnych błędów medycznych obejmują wszystkie związane z nami poważne błędy (wykryte przez bezpośrednią obserwację i inne metody) oraz błędy związane z niewymaganiem przez stażystów (zidentyfikowane na podstawie przeglądu wykresu, raportów pracowniczych i skomputeryzowanego monitora). Read more „Wpływ skrócenia czasu pracy stażystów na poważne błędy medyczne w oddziałach intensywnej opieki medycznej ad 5”

Wpływ skrócenia czasu pracy stażystów na poważne błędy medyczne w oddziałach intensywnej opieki medycznej czesc 4

Definicje użyte w badaniu. Aby zmierzyć bezpieczeństwo pacjentów podczas dwóch harmonogramów, opracowaliśmy intensywny system gromadzenia i oceny danych, rozszerzony o metody stosowane wcześniej w badaniu błędów związanych z lekami16, 19, a także obejmujący stałą obserwację stażystów przez lekarzy. W tym badaniu skupiliśmy się na błędach proceduralnych i diagnostycznych oraz błędach związanych z lekami. Definicje stosowane do klasyfikowania incydentów podano w tabeli 1. Zespół dwóch recenzentów wykresów pielęgniarskich i sześciu obserwatorów lekarzy zebrał dane, uzupełnione dobrowolnymi raportami od personelu klinicznego i skomputeryzowanym monitorem do wykrywania zdarzeń. Read more „Wpływ skrócenia czasu pracy stażystów na poważne błędy medyczne w oddziałach intensywnej opieki medycznej czesc 4”

Wpływ skrócenia czasu pracy stażystów na poważne błędy medyczne w oddziałach intensywnej opieki medycznej cd

Stażyści mieli dzień wolny od pracy, kiedy miała nastąpić zmiana huśtawka w sobotę, niedzielę lub poniedziałek (np. Niedziela dla stażystki 1). Stażyści odwiedzali kliniki tylko wtedy, gdy zbiegali się z dniem swingowania. We współpracy z kierownictwem programu rezydencji i kierowników jednostek opracowaliśmy harmonogram prac interwencyjnych dla stażystów, który wyeliminował wydłużone (24 godziny lub więcej) zmiany w pracy i zredukował liczbę zaplanowanych godzin pracy do 63 na tydzień (rysunek 1). Tradycyjna ekipa pracowników MICU składała się z trzech stażystów i trzech rezydentów trzeciego roku, podczas gdy zespół CCU składał się z trzech stażystów i dwóch rezydentów drugiego roku. Read more „Wpływ skrócenia czasu pracy stażystów na poważne błędy medyczne w oddziałach intensywnej opieki medycznej cd”

Efekt skrócenia tygodniowych godzin pracy praktykantów w przypadku snu i nieprzewidzianych problemów ad

Szczegółowe informacje na temat metod znajdują się w dodatkowym dodatku (dostępne wraz z pełnym tekstem tego artykułu na stronie www.nejm.org). Przedmioty
Rysunek 1. Rysunek 1. Procedura rekrutacyjna. W marcu 2002 r. Read more „Efekt skrócenia tygodniowych godzin pracy praktykantów w przypadku snu i nieprzewidzianych problemów ad”

Efekt skrócenia tygodniowych godzin pracy praktykantów w przypadku snu i nieprzewidzianych problemów

Znajomość fizjologicznych efektów wydłużonych (24 godzin lub więcej) zmian w pracy w podyplomowym szkoleniu medycznym jest ograniczona. Naszym celem było ilościowe określenie godzin pracy, snu i zaniedbania uwagi u mieszkańców pierwszego roku (pierwszy rok studiów podyplomowych) podczas tradycyjnego harmonogramu rotacji, który obejmował wydłużone zmiany w pracy i podczas harmonogramu interwencji, który ograniczał zaplanowane godziny pracy do 16 lub mniejszej liczby kolejnych godzin. Metody
Dwadzieścia stażystów badano podczas dwóch trzytygodniowych rotacji na oddziałach intensywnej opieki medycznej, z których każdy odbywał się zarówno w trybie tradycyjnym, jak i interwencyjnym. Pacjenci wypełniali dzienne dzienniki snu, które zostały potwierdzone regularnymi cotygodniowymi epizodami (72 do 96 godzin) ciągłej polisomnografii (r = 0,94) i dzienniki pracy, które zostały potwierdzone przez bezpośrednią obserwację przez personel badawczy (r = 0,98).
Wyniki
Siedemnastu z 20 praktykantów pracowało w tradycyjnym harmonogramie ponad 80 godzin tygodniowo (średnio 84,9; zakres 74,2 do 92,1). Read more „Efekt skrócenia tygodniowych godzin pracy praktykantów w przypadku snu i nieprzewidzianych problemów”

Wpływ skrócenia czasu pracy stażystów na poważne błędy medyczne w oddziałach intensywnej opieki medycznej ad 10

Niemniej jednak nie możemy wykluczyć, że pewne uprzedzenia mogły wynikać z niemożności zaślepienia głównego procesu wykrywania, chociaż nasze dane na temat wiarygodności sugerują, że to obciążenie było prawdopodobnie minimalne. Warto zauważyć, że nasze dane na temat dużej liczby przechwyconych poważnych błędów w ustawieniach ICU wskazują, że zdolność innych pracowników do działania w charakterze sieci stażystów – pielęgniarek, farmaceutów i personelu medycznego – jest bardzo ważna w zapobieganiu urazom u pacjentów. błędów stażystów. Dlatego przyszłe badania powinny zmierzać do poprawy i obiektywnego zmierzenia snu i wydajności całego personelu jednostki klinicznej, ponieważ wyniki zespołu mogą mieć krytyczny wpływ na bezpieczeństwo pacjentów. 29 Posiadanie stażystów w innym harmonogramie niż nadzorujący mieszkańcy może wprowadzić nieciągłości w edukacji i ingerować w tradycyjna więź mentorska rezydenta-stażysty. Read more „Wpływ skrócenia czasu pracy stażystów na poważne błędy medyczne w oddziałach intensywnej opieki medycznej ad 10”

Wpływ skrócenia czasu pracy stażystów na poważne błędy medyczne w oddziałach intensywnej opieki medycznej ad 9

Może to prowadzić do wzrostu wskaźnika błędów i zdarzeń niepożądanych. 10 Systemy nocnego unosić się , które wykorzystują mieszkańców na nocnych zmianach, aby umożliwić lekarzom wydłużenie czasu pracy, chroniąc czas snu, mają swój własny zestaw zagrożeń. Mieszkańcy nocnego spływu często znają pacjentów mniej dobrze niż inni członkowie zespołu (szczególnie, jeśli wielu mieszkańców współdzieli obowiązki jako nocne pływaki w ciągu tygodnia, lub jeśli nocne pływaki są odpowiedzialne za zwiększoną liczbę pacjentów) i mogą sami spać Z tych powodów ostatecznie zdecydowaliśmy się nie wdrażać systemu nocnych spławów jako sposobu na zredukowanie godzin pracy stażystów, jak pierwotnie planowano24. Nasze dane potwierdzają hipotezę, że eliminacja przedłużonych system, który minimalizuje zasięg krzyżowy, może poprawić bezpieczeństwo pacjentów. Korzyści te mogą nie zostać osiągnięte w systemach, które korzystają z rozległego pokrycia. Read more „Wpływ skrócenia czasu pracy stażystów na poważne błędy medyczne w oddziałach intensywnej opieki medycznej ad 9”

Wpływ skrócenia czasu pracy stażystów na poważne błędy medyczne w oddziałach intensywnej opieki medycznej ad 8

Donchin i in. zgłaszali wyższy wskaźnik 1,7 błędu na pacjenta dziennie, ale zawierały błędy o małym potencjale szkodzenia.15 Wskaźniki wykryte przez Donchina i in. może być również wyższy, ponieważ skupił się na błędach w jednostce jako całości, podczas gdy bezpośrednio obserwowaliśmy tylko stażystów. Ponadto w godzinach dziennych, gdy dwóch lub więcej stażystów pracowało jednocześnie w różnych częściach jednostek, nasze ograniczenia dotyczące personelu pozwoliły nam obserwować tylko jednego stażystę na raz. W związku z tym rzeczywisty wskaźnik poważnych błędów w jednostkach jako całości mógł być wyższy. Read more „Wpływ skrócenia czasu pracy stażystów na poważne błędy medyczne w oddziałach intensywnej opieki medycznej ad 8”

Efekt skrócenia tygodniowych godzin pracy praktykantów w przypadku snu i nieprzewidzianych problemów ad 7

Obecność powolnych ruchów gałek ocznych w okresie czuwania świadczy o głębokim zmęczeniu zarówno w środowisku zawodowym29, jak iw warunkach laboratoryjnych21 oraz odpowiada za subiektywną senność, działanie theta na elektroencefalografię i zaburzenia czynności neurobehawioralnych21, 29 podobne do obserwowanych u osób w badaniach nad ostrym i przewlekłym częściowa deprywacja snu24,25 oraz we wcześniejszych badaniach mieszkańców.18,30-33 Powolne ruchy gałek ocznych są skorelowane z niepowodzeniami wykonania zadania kontroli wzroku psychomotorycznego21 i są redukowane przez terapie, które przeciwdziałają zmęczeniu, a tym samym poprawiają wyniki neurobehawioralne.34-36 Zwiększona częstość występowania niedostatków podczas nocnej pracy stażystów w czasie tradycyjnym w porównaniu z harmonogramem interwencji może utrudniać ich opiekę nad pacjentami i ich wykształceniem.27,37 Warto zauważyć, że stażyści wzięli dylematy profilaktyczne przed dwiema trzecimi zmian w ciągu dnia podczas interwencji harmonogram, a więc z wyprzedzeniem niwelowanie szkodliwych skutków w zakresie czujności i neurobehawioralnych wyników ciągłego czuwania i stępienia nadrodzajowych wyników nadir.38 Chociaż względny udział tych i innych czynników w zaobserwowanej poprawie nie może być ustalony na podstawie naszych wyników, uważamy, że jest mało prawdopodobne, aby po prostu zmniejszyć liczbę godziny przepracowane w ciągu tygodnia bez uwzględnienia podstawowych zasad fizjologii snu spowodowałyby podobny wzrost snu lub zmniejszenie uwagi błędów. Na przykład zmiana częstotliwości wydłużonych godzin pracy z każdej innej zmiany na co trzecią zmianę prawdopodobnie nie spowoduje podobnego zmniejszenia usterki uwagi, pomimo podobnej redukcji tygodniowych godzin pracy, ponieważ stażyści nadal będą musieli pracować na długich zmianach. Nałożone na efekty populacji są międzyosobnicze warianty szkodliwych skutków ograniczenia snu. Prawie jedna czwarta populacji, w tym 39 pracowników nocnej zmiany 40 i mieszkańcy, 30 jest szczególnie wrażliwa na utratę snu. Ta znaczna i niezidentyfikowana część populacji może być szczególnie narażona na skutki przedłużających się zmian w pracy i chronicznych ograniczeń snu narzuconych podczas szkolenia w miejscu zamieszkania, prawdopodobnie nieświadomie umieszczając siebie i swoich pacjentów w znacznie zwiększonym ryzyku błędów związanych ze zmęczeniem. Read more „Efekt skrócenia tygodniowych godzin pracy praktykantów w przypadku snu i nieprzewidzianych problemów ad 7”