Wpływ skrócenia czasu pracy stażystów na poważne błędy medyczne w oddziałach intensywnej opieki medycznej ad 5

Wszystkie testy statystyczne były dwustronne. Częstotliwość testów diagnostycznych i procedur na pacjenta dobowego została porównana pomiędzy dwoma harmonogramami, a rozkład przyjęto jako dwumianowy. Porównaliśmy stawki rozkazów leków na pacjenta dziennie pomiędzy dwoma schematami, przyjmując rozkład Poissona, ponieważ obecność częstości więcej niż jednego zamówienia na osobo-dzień wykluczała użycie rozkładu dwumianowego. Porównywaliśmy wskaźniki poważnych błędów medycznych związanych ze stażystami przypadającymi na pacjenta dziennie (dla wszystkich stażystów łącznie) i całkowitych poważnych błędów medycznych na pacjenta dziennie pomiędzy interwencją a tradycyjnymi schematami, zakładając dwumianowy rozkład. Wskaźniki wszystkich poważnych błędów medycznych obejmują wszystkie związane z nami poważne błędy (wykryte przez bezpośrednią obserwację i inne metody) oraz błędy związane z niewymaganiem przez stażystów (zidentyfikowane na podstawie przeglądu wykresu, raportów pracowniczych i skomputeryzowanego monitora). Porównywaliśmy również stawki błędów specyficznych dla typu (leki, postępowanie proceduralne i diagnostyczne) na pacjenta dziennie, zakładając dwumianowy rozkład. W przypadku wszystkich testów uznano, że wartości dwustronne P mniejsze niż 0,05 wskazują na istotność statystyczną.
Badanie zostało przeprowadzone w celu określenia różnic w częstości poważnych błędów medycznych. Przeprowadzono analizy częstości zdarzeń niepożądanych, ale wyniki uznano za odkrywcze, ponieważ mieliśmy tylko 11% mocy do wykrycia 25-procentowej różnicy w możliwych do uniknięcia zdarzeniach niepożądanych związanych z interwencją. W przeciwieństwie do tego, badanie zaprojektowano tak, aby miało 80 procent mocy wykrywania 16 procent różnicy w częstości występowania poważnych błędów między grupami.
Oceniliśmy wiarygodność pierwotnego procesu gromadzenia danych, przeprowadzając podwójną bezpośrednią obserwację przez łącznie 10 pacjento-dni; było 82 procent porozumienia między niezależnymi obserwatorami w odniesieniu do wystąpienia poważnego błędu medycznego. Na etapie przeglądu przeprowadzonym przez ślepych badaczy przeprowadziliśmy kompleksowe testy niezawodności wszystkich incydentów ocenianych za pomocą statystyki kappa. W przypadku ocen recenzentów dotyczących tego, czy incydent był zdarzeniem niepożądanym, przechwyconym poważnym błędem, niezauważonym poważnym błędem, czy wykluczonym zdarzeniem, . wynosiło 0,90; . wynosiło 0,80 dla możliwości zapobiegania zdarzeniom niepożądanym.
Wyniki
Populacja pacjentów
Tabela 2. Tabela 2. Charakterystyka pacjentów i systemu. Badanie obejmowało 2203 pacjento-dni (1294 w tradycyjnym harmonogramie i 909 w harmonogramie interwencji), reprezentujących 634 przyjęć do jednostek (385 w trakcie tradycyjnego schematu i 249 w czasie planu interwencji) i 5888 godzin bezpośredniej obserwacji praktykantów. Charakterystyka pacjentów i cechy jednostek były bardzo podobne podczas tradycyjnych i interwencyjnych harmonogramów (Tabela 2). Liczba dni uwzględnionych w tradycyjnym harmonogramie przekroczyła liczbę dni objętych harmonogramem interwencji, głównie dlatego, że w harmonogramie interwencji wymagało czterech stażystów w porównaniu z trzema tradycyjnymi planami. Ponieważ wszyscy stażyści obracali się według obu harmonogramów, wymagane były bardziej tradycyjne niż rotacje interwencyjne, aby każdy stażysta mógł spędzić trzy tygodnie w każdym harmonogramie
[przypisy: hipokapnia, guz na tarczycy, fipronil ]
[podobne: pgf urtica, szpital wieliszew, kaszel szczekający ]