Narażenie na ruch drogowy i początek zawału mięśnia sercowego czesc 4

Procenty są proporcjami osobników z ekspozycją w danej godzinie. Dane pochodzą z rejestru zawałów mięśnia sercowego KORA. Ekspozycja na ruch była częstsza w dniu wystąpienia zawału mięśnia sercowego (469 osobogodzin z narażeniem na ruch z 8162 osobogodzin lub 5,7 procent) niż w ciągu poprzednich trzech dni (na dzień przed początkiem zawał mięśnia sercowego, 756 osobogodzin z 15 777 osobogodzin lub 4,8 procent, na drugi dzień przed atakiem, 670 osobogodzin 14 154 godzin osobo- wych lub 4,7 procent, a na trzeci dzień przed atakiem 528 osobogodziny 11 478 osobogodzin lub 4,6 procent) (rysunek 1A i rysunek 1B). W dniu zawału mięśnia sercowego, z wszystkich godzin spędzonych przez badanych w ruchu drogowym, 72 procent zostało wydanych w samochodzie, 16 procent na rowerze, 10 procent w transporcie publicznym (autobusy, trolejbusy i pociągi), a 2 procent na motocyklach. Procent godzin spędzonych w pojeździe był podobny w cztery dni poprzedzające dzień zawału mięśnia sercowego. Na godzinę przed wystąpieniem zawału serca ekspozycja na ruch była dwa razy częstsza niż w jakimkolwiek innym czasie (ryc. 1C).
Tabela 2. Tabela 2. Wskaźniki szans na wystąpienie zawału mięśnia sercowego po upłynięciu czasu w ruchu, zgodnie ze środkami transportu. Ekspozycja na ruch związany był ze zwiększeniem o czynnik 2,60 do 3,94 ryzyka wystąpienia zawału mięśnia sercowego w ciągu jednej godziny (Tabela 2). Takie narażenie nie było rzadkością; na przykład z analizy 625 osób, które zgłosiły narażenie na ruch drogowy na kilka godzin przed wystąpieniem zawału mięśnia sercowego, 75 osób, które były narażone na ruch na godzinę przed wystąpieniem ataku, oraz 375 pacjentów, u których wystąpiły niezgodne zestawy ekspozycji, zostały uwzględnione w analizie. (Tabela 2). Iloraz szans na narażenie na ruch na jedną godzinę przed zawałem serca wynosił 2,73 (przedział ufności 95%, od 2,06 do 3,61) po skorygowaniu pod kątem ciężkiego wysiłku, przebywania na zewnątrz i wstawania rano. Iloraz szans związany z ciężkim wysiłkiem wynosił 6,38 (przedział ufności 95%, 3,89 do 10,46); za przebywanie na zewnątrz, 2,21 (przedział ufności 95%, 1,61 do 3,03); i za wstawanie rano, 1,69 (przedział ufności 95%, 1,24 do 2,30). Iloraz szans związany z podróżowaniem rowerem wynosił 1,83 (przedział ufności 95%, 0,93 do 3,61) po skorygowaniu pod kątem ciężkiego wysiłku, przebywania na zewnątrz i wstawania rano.
Analizy wrażliwości
Tabela 3. Tabela 3. Analiza wrażliwości na wpływ różnych strategii selekcji kontrolnej na skojarzenie narażenia na ruch i początek zawału mięśnia sercowego (MI). Zastosowaliśmy analizy wrażliwości, aby ocenić, czy wyniki zależały od wyboru okresu kontrolnego, i porównaliśmy wyniki różnych analiz (tabela 2) z wynikami ostatecznego modelu (tabela 3, model A). Oszacowanie było nieco większe w analizie wrażliwości (tabela 3, modele B i C) niż w głównej analizie. Nieznacznie mniejsze wartości szacunkowe zaobserwowano, gdy do analizy włączono tylko jedną ekspozycję kontrolną 24 godziny przed początkiem (tabela 3, model D)
[więcej w: guzek schmorla, grzybek tybetański skutki uboczne, techkas ]
[podobne: vitamed opoczno, techkas, gratka konie zimnokrwiste ]