Cechy kliniczne i czynniki prognostyczne u dorosłych z bakteryjnym zapaleniem opon mózgowych czesc 4

Ataki wystąpiły przed przyjęciem w 32 z 666 epizodów (5 procent). Choroby predysponujące występowały w 48 procentach epizodów, z których najczęstszymi były zapalenie ucha lub zapalenia zatok w 25 procentach, zapalenie płuc w 12 procentach i stan osłabienia odporności w 16 procentach. Pacjenci z pneumokokowym zapaleniem opon mózgowych byli bardziej narażeni na odległe ogniska zakażenia niż pacjenci z meningokokowym zapaleniem opon mózgowych (62 procent vs. 9 procent, p <0,001). Klasyczne objawy i oznaki bakteryjnego zapalenia opon mózgowych występowały u znacznej części pacjentów (tab. 1). Ból głowy wystąpił w 87 procentach epizodów, sztywność karku w 83 procentach, gorączka u 77 procent, a zmiana stanu psychicznego (określona przez wynik w skali Glasgow w skali Coma Scale poniżej 14) w 69 procentach. Tylko 44 procent epizodów charakteryzowało się klasyczną triadą gorączki, sztywnością karku i zmianą stanu psychicznego. Co najmniej dwa z czterech objawów (klasyczna triada plus ból głowy) były obecne w 664 odcinkach (95 procent), tylko jeden na 28 epizodów (4 procent), a żaden na 4 epizody (1 procent). Klasyczna triada znacznie częściej występowała u pacjentów z pneumokokowym zapaleniem opon mózgowych niż u tych z meningokokowym zapaleniem opon mózgowych (58 procent vs. 27 procent, p <0,001).
Wysypka była obecna w 176 z 683 epizodów (26 procent); gatunkiem sprawczym była Neisseria meningitidis w 162 odcinkach, S. pneumoniae w 8, Staphylococcus aureus w 2, Streptococcus grupy B w 2, H. influenzae w 1, i Listeria monocytogenes w 1. Wysypka była petczialna w 157 z tych 176 epizodów ( 89 procent). Wysypka miała charakter łagodny w 13 z 14 epizodów, które charakteryzowały się wysypką i niemeningokową przyczyną zapalenia opon mózgowych.
W 14 procentach epizodów pacjenci byli w śpiączce przy przyjęciu, a w 33 procentach epizodów, ogniskowe deficyty neurologiczne występowały przy przyjęciu. Pacjenci z pneumokokowym zapaleniem opon mózgowych mieli cięższą chorobę niż pacjenci z meningokokowym zapaleniem opon mózgowych, co odzwierciedla wyższa częstość napadów (p = 0,001) i ogniskowych deficytów neurologicznych (p <0,001) oraz niższy poziom świadomości (p <0,001). Wyniki badania dna oka zostały zarejestrowane dla 386 epizodów; 13 epizodów charakteryzowało się papenią (3 procent).
U wszystkich pacjentów wykonano nakłucie lędźwiowe. Czas pomiędzy przyjęciem a nakłuciem lędźwiowym nie był rejestrowany. Ciśnienie płynu mózgowo-rdzeniowego oceniono w 216 epizodach. Ciśnienie otwarcia było normalne (mniej niż 200 mm wody) w 38 odcinkach (18 procent) i przekraczało 400 mm wody w 85 (39 procent). Pacjenci, u których ciśnienie otwarcia przekracza 400 mm, częściej przyjmowali do śpiączki niż ci z mniejszymi ciśnieniami otwarcia (14 z 131 [11 procent] vs. 20 z 85 [24 procent], P = 0,01). Jednak odsetek pacjentów z niekorzystnym wynikiem był podobny w obu grupach (odpowiednio 30% i 35%). Średnie ciśnienie otwarcia było podobne u pacjentów z ostrym owłosieniem oraz u tych, u których nie wystąpił stwardnienie szyjki macicy. Przynajmniej jedno indywidualne wykrycie płynu mózgowo-rdzeniowego przewidujące bakteryjne zapalenie opon mózgowych (poziom glukozy poniżej 34 mg na decylitr [1,9 mmol na litr], stosunek glukozy do płynu mózgowo-rdzeniowego do stężenia glukozy we krwi poniżej 0,23, poziom białka większy niż 220 mg na decylitr lub liczbę białych krwinek większą niż 2000 na milimetr sześcienny) 31 było obecne w 567 z 645 epizodów (88 procent).
Czaszowa tomografia komputerowa (CT) została wykonana przy przyjęciu w 496 epizodach (71 procent); wyniki były normalne w 325
[hasła pokrewne: inteligencja emocjonalna pdf, jagody goji działanie, grzybek tybetański skutki uboczne ]
[patrz też: vitamed opoczno, techkas, gratka konie zimnokrwiste ]