width=300Randomizowane badanie kliniczne z grupą kontrolną (finansowane przez brytyjską Radę ds. Badań Medycznych / Departament ds. Rozwoju Międzynarodowego / Departament Biotechnologii w Indiach) w celu ustalenia, czy wdrożenie urządzenia CRADLE VSA i prostego pakietu szkoleniowego na każdym poziomie rutynowej opieki położniczej zmniejszy śmiertelność matek i zachorowalność w 10 lokalizacjach LMIC (ISRCTN41244132) zakończonych gromadzeniem danych w grudniu 2017 r. Badanie było prowadzone przez Zintegrowaną Strukturę Interwencji Rady ds. Badań Medycznych i rozpoczęło fazę pilotażową, w której pakiet szkoleniowy opracowano wprowadzeniem wielu interesariuszy, a następnie wprowadzeniem urządzenia VSA do trzech stron LMIC. Wykonalność i akceptowalność interwencji oraz jej wdrożenie oceniano za pomocą ankiet, obserwacji, wywiadów i grup fokusowych. Prace te poinformowały o ostatecznym pakiecie szkoleniowym, strategiach wdrażania i metodzie zbierania danych dla badania.
[podobne: guzki schmorla, sita nowy sącz, piotr jacoń ]